Strategia succesului - cum s?-?i atingi obiectivele

Strategia succesului - cum s?-?i atingi obiectivele

Ce este succesul

Succesul este o combina?ie de mai mul?i factori, dar cred c? poate fi definit ca realizarea unui scop propus cu rezultate benefice atât pentru persoana in cauz? cât ?i pentru alte persoane. In acest articol m? voi referi la succesul pe plan profesional.

Factorii de succes

 • Gradul de motivare
 • Aptitudini: capacitate ?i cunoa?tere, ini?iativa, rezisten?a, agilitate, flexibilitate, intui?ie, realism
 • Munca asidu? ?i rabdarea
 • Angajament continuu
 • Buna organizare
 • Resurse
 • Concuren?a
 • Sprijinul din mediul inconjurator

Strategia succesului

1. Definirea - alegerea unui obiectiv

In alegerea obiectivului trebuie s? avem in vedere atât preferin?ele personale, cât ?i oportunit??ile. Una din marile provocari - dificult?ti in drumul spre succes este de a produce ideea ini?ial? care trebuie sa fie compatibil? atât cu posibilit??ile pe care le avem, cât ?i cu cererea poten?ial? existent? ?i neacoperit?. Primul factor este in cea mai mare parte cunoscut, pe când al doilea necesit? cercetare ?i intui?ie ?i este dificil de cunoscut in intregime. Acesta reprezint? deci variabila risc.

Sansele de succes sunt mai mari dac?:

 • Stim clar ce ne propunem s? realiz?m
 • Alegem un scop potrivit aptitudinilor - cunostiin?elor noastre, cu alte cuvinte dac? de?inem o cât mai mare parte din mijloacele de a-l atinge. Aici intervin foarte mult factorii de ordin psiho-emotional. Trebuie sa ne plac?, chiar sa ne entuziasmeze ac?iunile ce trebuie intreprinse pentru a ne ajunge scopul. Si desigur s? ne pricepem foarte bine la asta.
 • Variabila risc - necunoscuta este cât mai mic?

Concluzia: alege ceva care i?i place ?i la care esti bun, luând in considerare in ce grad intâlneste o poten?ial? cerere

2. Definirea motiva?iilor

Beneficiile care ar putea decurge din realizarea scopului pot ac?iona foarte bine ca tot atâ?i factori de motiva?ie. Fiecare persoan? este diferit?, dar in general sunt valabili ca factori de motiva?ie: bani ?i avantaje materiale, recunoa?tere profesional?, independen??, etc.

Concluzia: f? o lista cu posibile avantaje

3. Cânt?rirea dificult??ilor - Decizia

Trebuie cercetat dac? dificult??ile sunt in cea mai mare parte a lor posibil de inl?turat cu mijloace disponibile sau g?sibile. Dac? balan?a este in favoarea ta, atunci acesta este momentul sa iei o decizie.
Va trebui s? decizi c?, indiferent cât de greu este ceva sau cât timp presupune, dac? doresti ?i po?i, o vei face oricum.
Nu lasa scuzele sa te opreasc?, întotdeauna vor exista o mul?ime: activit??i de zi cu zi, obliga?ii, timp.
Decide s? treci la ac?iune. Odat? ce hot?r??ti sa-?i realizezi obiectivul, restul sunt pa?ii de urmat în timp pentru a ajunge acolo.

4. Intocmirea planului de ac?iune - Organizarea

Organizarea este una din ingredientele succesului. Pl?nuie?te! Obiectivele sunt realizate pas cu pas, a?a c? sorteaz? pa?ii ce trebuie urma?i pentru a-?i atinge scopul.
F? o list? - da, scris? - cu tot ce crezi c? trebuie facut. Dac? po?i vedea, poti urma. Dac? nu po?i vizualiza ceea ce trebuie s? faci, atunci e mai greu de facut.
Folose?te Seeagenda - acest excelent organizator online te va ajuta s?-?i listezi obiectivele ?i s?-?i planifici proiectele, fie pentru uz personal sau profesional.

Ac?iuni interne (ce depind numai de noi)

 • proiectul in sine
 • planificarea etapelor
 • resurse de?inute
 • resurse de acumulat

Ac?iuni externe (ce depind ?i de altii)

 • promovare
 • distribu?ie
 • acceptan??

5. Ac?iune - Punerea in practic? a planului de ac?iune

Dac?-?i urmaresti obiectivele in mod constant, le vei ajunge. Va trebui doar s? ai încredere în tine ?i s? le materializezi. Aceasta s-ar putea sa nu se intimple în intervalul de timp dorit (niciodat? nu e în intervalul de timp dorit), dar în cele din urm? se va intâmpla.
Ac?iunea aduce rezultate. Lipsa de ac?iune nu.

Ac?iuni interne
Aceasta este etapa in care se depune munca propriu-zis?, in conformitate cu planul ini?ial, prin valorificarea maxim? a resurselor de?inute. Pe parcurs desigur vor ap?rea destule devieri de la plan, dar important este s? fie pozitive ?i s? serveasc? mai bine scopul final. In cadrul procesului de materializare este folositor sa ai o stare mental? favorabil? activit??ii depuse, de aceea adreseaz?-te uneori listei cu motiva?ii de la punctul 2 ?i incearc? totul pentru ca munca in sine s? fie cât mai placut?. Astfel vei avea mai mult spor.
Dar asta nu e partea cea mai grea.

Ac?iuni externe
Odata planul materializat a venit timpul sa te ocupi de acceptan?a lui, ceea ce va hotari in final succesul proiectului.
No?iunea de acceptan?? poate diferi in functie de fiecare activitate, dar de obicei este legat? de felul cum persoane din afar? recep?ioneaz? proiectul respectiv. Semnific? rezultatul ac?iunilor de promovare a unei crea?ii de orice fel c?tre ceea ce numim target group sau public. Au particularitatea ?i greutatea c? depind in mai mare masur? de al?ii.
Dac? organizatorul proiectului poate intui ce dore?te publicul sau ?i integra aceasta in proiect sau - mai greu - dac? poate influen?a ?i dirija preferin?ele publicului s?u, se apropie foarte mult de succes.

6. Urmarirea ?i intre?inerea

Urm?rirea comport?rii în exploatare ?i interven?iile în timp reprezint? ac?iuni distincte, sistematice ?i complementare. Au ca scop colectarea informa?iilor de feedback ?i dirijarea eforturilor de intre?inere in vederea maximiz?rii gradului de acceptan?? ?i rezultatelor benefice. Imbunata?irea continu? a proiectului in functie de feedback-ul recep?ionat produce efecte imediate sau pe termen lung.

Concluzia: odat? ce ai intrat in ap?, trebuie sa ino?i.

Cu toate mijloacele. Da, s-ar putea sa ia timp. Nu, nu exist? garan?ie de succes. Nu astepta succes imediat, pentru a nu te dezam?gi. Insist? cât este nevoie. Asta desigur poate fi dificil de intuit, pentru ca pe de alt? parte trebuie sa ?tii când este cazul sa renun?i.

Foloseste in toate etapele toate mijloacele posibile pe care le ai la dispozi?ie! Vei fi surprins s? descoperi câte pot fi.

Dar... Surprise!
Mai este un factor extern decisiv: NOROCUL.

Singurul care nu depinde deloc de noi. Si nu am aflat inc? care sfânt este responsabil cu norocul. Am c?utat, crede-m?.
Toti ceilal?i factori aminti?i pot fi influen?a?i, imbun?t??i?i, schimba?i sau orienta?i intr-o direc?ie sau alta. Asta, nu.

S? avem ins? grij? de tot restul ?i s? sper?m ca vom fi noroco?i!


07.01.2014
print Strategia succesului - cum s?-?i atingi obiectivele
Anca Cristina Marini
published contents  
Uploading... Please wait